Feedback geven is net een egel aaien!

Als een egel zich niet veilig voelt gaat hij stil zitten en zet zijn stekels op. Gaat
in de verdediging. Wil contact vermijden. Om pijn bij zichzelf te voorkomen. En
mocht je dan toch door zetten dan doe je jezelf en de egel pijn. Maar hoe aai
je nu een egel zonder pijn voor jou of de egel?

Ons hele leven al krijgen we commentaar en kritiek, van onze opvoeders,
ouders, leraren, pastoor en de politieagent mischien wel. Dit doet pijn.
Als iemand wat zegt dat fout aan je is. "Je bent onverstandig".
"Je bent stout". "Je bent DOM". "Je ben te dik."

Voel je de weerstand?
Wat doe jij als jij aanziet komen dat je je gaat stoten; pijn gaat doen.
Dan doe je toch je best om dat te ontwijken, niet? Het effect is dat we
geconditioneerd zijn op verdedigen. Na al die jaren, voelen, zien en horen
we mijlen ver al aankomen als iemand commentaar of nog erger kritiek
gaat geven. We ruiken het bijna. Wat doe jij als je onraad ruikt?

Alert blijven? Jezelf scrap zetten. Dat is wat er gebeurt bij fysieke aanvallen.
Ook bij psychologische aanvallen! Heb je daar wel eens bij stil gestaan?
Feit is dat tegen de tijd dat we 18 zijn er al zo'n 16.000 keer NEE tegen
ons gezegd is. Laat staan wat nog meer. Is dat vaak genoeg om je
verdedigingsmechanisme te hebben ontwikkeld? Wanneer zet jij je stekels op?

Voor dat iemand feedback accepteerd zal hij ontvankelijk moeten zijn!

Aaien gaat pas fijn als de stekels liggen. Maar hoe doe je dat nu.
Feedback geven is een eenvoudig drie stappen proces; sandwich feedback.

Geniet van aaien en geaaid worden,
Alphons